top of page
איור עם שמש על גבעה וקקטוס

טיולי אופנועי שטח
מדבר יהודה וים המלח

אופנוע שטח בנסיעה
מסלולים

 מצוק העתקים – מצוקי דרגות

מסלול מערד - הר יהל - הר כיפון - נחל אפעה - מדבר יהודה - מעלה עזגד - המסוע - כביש 90

איור המדמה אדמה
איור המדמה פרח
איור המדמה אדמה
איור המדמה פרח
bottom of page